cǎo

-

noun

Definitions:

(1) Grass; straw; draft (of a document)

Example sentences:
1. 长草了 Cháng cǎo le The grass is growing long
2. 绿色的草坪 Lǜsè de cǎolǎn Green lawn
3. 狗在草地上跑 Gǒu zài cǎodì shàng pǎo The dog is running on the grass
HSK Level:

3